Hướng dẫn thanh toán nguyện vọng xét tuyển trực tuyến năm 2023

Hướng dẫn thanh toán nguyện vọng xét tuyển trực tuyến năm 2023
Hướng dẫn thanh toán nguyện vọng xét tuyển trực tuyến năm 2023
 

Lưu ý, khuyến nghị khi thí sinh thanh toán nguyện vọng xét tuyển trực tuyến năm 2023