Giờ dạy học thực nghiệm môn Công nghệ 11

Thực hiện lộ trình của chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chiều ngày 01/4/2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với trường THPT Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội thực hiện ghi hình giờ dạy học thực nghiệm môn Công nghệ 11- bài Chăn nuôi công nghệ cao của thầy giáo, thạc sĩ Nguyễn Viết Trung và tập thể học sinh lớp 11A10 trường THPT Thạch Bàn.
Giờ dạy học thực nghiệm môn Công nghệ 11