Tìm hiểu về sóng hấp dẫn qua truyện tranh

Tìm hiểu về sóng hấp dẫn qua truyện tranh
Hiểu thêm về sóng hấp dẫn qua truyện tranh.


Dưới đây là một đoạn truyện tranh mini giải thích về sóng hấp dẫn với các hình ảnh và ví dụ khá trực quan để các bạn dễ hình dung hơn và từ đó thấy phát hiện này thật sự "hấp dẫn".

 

Tìm hiểu về sóng hấp dẫn qua truyện tranh - c3thachban.edu.vn
Bạn hiểu thế nào là sóng hấp dẫn?

Tìm hiểu về sóng hấp dẫn qua truyện tranh - c3thachban.edu.vn
Sóng hấp dẫn là những gợn sóng trong "dải lụa" không thời gian.

Trái đất quay quanh mặt trời là do mặt trời có khối lượng lớn, tạo nên vùng không gian lớn xung quanh nó bị cong.
Trái đất quay quanh mặt trời là do mặt trời có khối lượng lớn, tạo nên vùng không gian lớn xung quanh nó bị cong.

Sóng hấp dẫn được tạo ra do gia tốc của một vật có khối lượng lớn mà thay đổi vùng không gian cong.
Sóng hấp dẫn được tạo ra do gia tốc của một vật có khối lượng lớn mà thay đổi vùng không gian cong.

Hiện lực hấp dẫn rất yếu về độ lớn so với các lực khác trong vũ trụ.
Hiện lực hấp dẫn rất yếu về độ lớn so với các lực khác trong vũ trụ.

Các nhà khoa học có một 'cây thước' khác để tìm sóng hấp dẫn đó là dùng ánh sáng.
Các nhà khoa học có một "cây thước" khác để tìm sóng hấp dẫn đó là dùng ánh sáng.

Máy dò LIGO đã giúp các nhà khoa học tìm ra sóng hấp dẫn.
Máy dò LIGO đã giúp các nhà khoa học tìm ra sóng hấp dẫn.

Tác động của sóng hấp dẫn là quá nhỏ và dễ bị gây nhiễu bởi tác động bên ngoài.
Tác động của sóng hấp dẫn là quá nhỏ và dễ bị gây nhiễu bởi tác động bên ngoài.

Bất cứ khi nào người ta tìm ra cách mới để khám phá vũ trụ, chúng ta sẽ thấy được những điều không thể ngờ tới.

Bất cứ khi nào người ta tìm ra cách mới để khám phá vũ trụ, chúng ta sẽ thấy được những điều không thể ngờ tới.

Tìm hiểu thêm về sóng hấp dẫn


Tác giả: Admin

Nguồn: Tổng hợp