Bài viết theo chủ đề

Tìm tài liệu

Liên kết

Sở GD-ĐT Hà Nội

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ LÝ- TIN- CN

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ LÝ- TIN- CÔNG NGHỆ

Đăng lúc: 17-04-2024 05:06:49 AM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên môn

Giao lưu liên trường - Sinh hoạt chuyên môn

Giao lưu liên trường - Sinh hoạt chuyên môn

Đăng lúc: 04-03-2024 04:17:45 AM | Đã xem: 239 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên môn

Sinh hoạt chuyên môn - Chuyên đề tổ Ngữ Văn

Sinh hoạt chuyên môn - Chuyên đề tổ Ngữ Văn

Đăng lúc: 04-03-2024 03:51:19 AM | Đã xem: 147 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên môn

Sinh hoạt chuyên môn tổ Ngữ Văn qua bài dạy MỘT NGƯỜI HÀ NỘI

Sinh hoạt chuyên môn tổ Ngữ Văn qua bài dạy MỘT NGƯỜI HÀ NỘI

Đăng lúc: 23-01-2024 09:57:13 PM | Đã xem: 1152 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên môn

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC CỦA BỘ MÔN SINH-CÔNG NGHỆ

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC CỦA BỘ MÔN SINH-CÔNG NGHỆ QUA CHUYÊN ĐỀ "KHÁI QUÁT VỀ CẢM ỨNG Ở SINH VẬT"

Đăng lúc: 23-01-2024 09:54:45 PM | Đã xem: 441 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên môn

MỘT TIẾT HỌC LỊCH SỬ HAY, HẤP DẪN, THÚ VỊ TẠI LỚP 11A2

MỘT TIẾT HỌC LỊCH SỬ HAY, HẤP DẪN, THÚ VỊ TẠI LỚP 11A2

Đăng lúc: 23-01-2024 09:53:04 PM | Đã xem: 715 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên môn

Hoạt động chuyên môn qua giờ dạy Vật lý lớp 11

Hoạt động chuyên môn qua giờ dạy Vật lý lớp 11

Đăng lúc: 23-01-2024 09:51:19 PM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên môn

Dạy học Hóa học chương trình 2018

Dạy học Hóa học chương trình 2018

Đăng lúc: 23-01-2024 09:41:54 PM | Đã xem: 144 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên môn

Chuyên đề PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC của tổ xã hội

Chuyên đề PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC của tổ xã hội

Đăng lúc: 23-01-2024 09:40:22 PM | Đã xem: 149 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên môn

Giờ dạy mẫu của Tổ Toán

Giờ dạy mẫu của Tổ Toán

Đăng lúc: 23-01-2024 09:38:12 PM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên môn

Sinh hoạt chuyên môn tổ Ngữ Văn

CHUYÊN ĐỀ THEO DÒNG LỊCH SỬ. TỔ NGỮ VĂN 2024

Đăng lúc: 23-01-2024 09:35:32 PM | Đã xem: 105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên môn
 
Baner thời sự