Bài viết theo chủ đề

Tìm tài liệu

Liên kết

Sở GD-ĐT Hà Nội

Phiếu ĐKDT THPT Quốc gia 2015

Đăng lúc: Thứ tư - 08/04/2015 20:59 - Người đăng: Webmaster

 Dưới đây là mẫu phiếu ĐK dự thi THPT Quốc gia 2015 và những lưu ý học sinh cần nắm được
 

  SỞ GDĐT HÀ NỘI          MÃ SỞ: 0 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Số hồ sơ:
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI THPT QUỐC GIA
 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

......................................................................................................................................................................Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)  
                                  
 2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh                
    (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)                              Ngày                 Tháng                   Năm
3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):..............................................................................b) Dân tộc (Ghi bằng chữ):.........................................

4. Giấy chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi số vào một ô)                        
 
 

5. Hộ khẩu thường trú:                   Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau:
                                           Mã tỉnh (Tp)    Mã huyện (quận)  Mã xã (phường)                      
...........................................................................................................................................................................................................................................   
 
 
6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường):

     Năm lớp 10......................................................................................................................................................          
 
     Năm lớp 11......................................................................................................................................................          
 
     Năm lớp 12......................................................................................................................................................          
 
             Mã Tỉnh      Mã Trường
7. Điện thoại  ...............................................................  Email: .....................................................................................................................................
 
8. Địa chỉ liên hệ ...............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
 
B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI
 

9. Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT   Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ  
 
10. Dự thi tại cụm:  Tên cụm: ................................................................................................................................       Mã cụm      
 
11. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT:........................................................................................................................ Mã đơn vị ĐKDT          
 
12. Đăng ký thi các môn (Thí sinh đăng ký dự thi môn nào thì đánh dấu “X” vào ô môn thi tương ứng, riêng đối với môn Ngoại ngữ thí sinh điền vào ô trống mã tương ứng với ngôn ngữ lựa chọn, cụ thể như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật).
­­

Toán   Ngữ văn   Ngoại ngữ   Vật lí   Hóa học   Sinh học   Lịch sử   Địa lí  
C. THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT (Thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ thì bỏ qua phần này)
 
13. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ: (Thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện theo quy định hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ để được miễn thi)…….………………………………………………………………………… 
 
14. Đăng ký môn xin bảo lưu (Thí sinh ghi điểm môn xin được bảo lưu vào ô tương ứng):

Toán   Ngữ văn   Lịch sử   Địa lí  
               
Vật lí   Hóa học   Sinh học   Ngoại ngữ  
 
­­­15. Xác định môn dùng để xét công nhận tốt nghiệp: (Thí sinh đánh “X” vào bốn ô tương ứng với môn xin dùng để xét công nhận tốt nghiệp)
Toán   Ngữ văn   Ngoại ngữ   Vật lí   Hóa học   Sinh học   Lịch sử   Địa lí  
­­­
D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
(Thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT không cần khai phần này)
 

16. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó  01 ,  02 ,  03 ,  04 , 05 ,  06  ,  07    
sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.
17. Khu vực tuyển sinh: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó:  KV1 , KV2-NT , KV2 , KV3    
Sau đó ghi mã khu vực (1 – KV1, 2 – KV2, 2NT – KV2-NT, 3 – KV3) vào ô trống.
 

18. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)
       
 
19. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:         Đã tốt nghiệp TC   Đã tốt nghiệp CĐ  
 
 
E. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Ngày        tháng     năm  20.....
Chữ ký của thí sinh
 
 
 
 
   Ảnh
   4x6
XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY
 Đang học lớp............ trường..............................................
...............................................................................................
Hoặc đang cư trú ở xã, phường.............................................
...............................................................................................
Hiệu trưởng các trường nơi HS đang học hoặc Công an xã, phường nơi thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương ký tên và đóng dấu (chỉ đóng một dấu có phần giáp lai trên ảnh)
Ngày        tháng     năm  20.....
       (Ký tên và đóng dấu)

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI KHAI HỒ SƠ
- Trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải đọc kỹ các mục và hướng dẫn chi tiết các mục ở mặt sau phiếu số 2, điều nào chưa rõ thí sinh phải hỏi cán bộ thu hồ sơ để được hướng dẫn đầy đủ.
- Thí sinh phải ghi đầy đủ các mục ở mặt trước túi hồ sơ, phiếu số 1 và phiếu số 2 rồi nộp cho nơi nhận hồ sơ kèm theo bản sao chụp (photocopy) 2 mặt Chứng minh thư nhân dân trên 1 mặt của tờ giấy A4 và 2 ảnh cỡ 4x6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, tỉnh, huyện và mã số đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh, 2 ảnh này đựng trong một phong bì nhỏ). Ngoài ra phải dán thêm 1 ảnh vào vị trí đã xác định ở mặt trước túi đựng hồ sơ. Trường THPT nơi thí sinh đang học hoặc Công an xã phường nơi thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương ký tên và đóng một dấu có phần giáp lai lên ảnh (chỉ để xác nhận nhân thân thí sinh). Thí sinh hoàn toàn chịu trách về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi.
- Nơi thu hồ sơ giữ lại túi hồ sơ, phiếu số 1, bản sao chụp (photocopy) Chứng minh thư nhân dân và 2 ảnh, trả lại phiếu số 2 cho thí sinh sau khi đã ký và đóng dấu xác nhận. Thí sinh lưu giữ phiếu số 2 này để nhận giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, trong trường hợp bị thất lạc giấy báo thi hoặc có những sai sót trước lúc thi, thí sinh đem phiếu này trực tiếp tới Hội đồng thi tại Cụm thi đã đăng ký vào buổi tập trung phổ biến quy chế để làm thủ tục dự thi./.

 

SỞ GDĐT HÀ NỘI         MÃ SỞ:
0 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phiếu số 1
(Lưu tại nơi thu hồ sơ)
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số hồ sơ:
 

 
 
 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI THPT QUỐC GIA
                                                                          
 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

......................................................................................................................................................................Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)  
                                   
 2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh                
    (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)                              Ngày                 Tháng                   Năm
 
3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):..............................................................................b) Dân tộc (Ghi bằng chữ):.........................................

4. Giấy chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi chữ số vào một ô)                        
 
5. Hộ khẩu thường trú:                   Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau:
                                           Mã tỉnh (Tp)    Mã huyện (quận)  Mã xã (phường)                      
...........................................................................................................................................................................................................................................   
 
6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường):

     Năm lớp 10......................................................................................................................................................          
 
     Năm lớp 11......................................................................................................................................................          
 
     Năm lớp 12......................................................................................................................................................          
 
             Mã Tỉnh      Mã Trường
7. Điện thoại  ...............................................................  Email: .....................................................................................................................................
 
8. Địa chỉ liên hệ ...............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
 
B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI
 

9. Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT   Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ  
 
10. Dự thi tại cụm:  Tên cụm: ................................................................................................................................       Mã cụm      
 
11. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT:........................................................................................................................ Mã đơn vị ĐKDT          
 
12. Đăng ký thi các môn (Thí sinh đăng ký dự thi môn nào thì đánh dấu “X” vào ô môn thi tương ứng, riêng đối với môn Ngoại ngữ thí sinh điền vào ô trống mã tương ứng với ngôn ngữ lựa chọn, cụ thể như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật).
­­

Toán   Ngữ văn   Ngoại ngữ   Vật lí   Hóa học   Sinh học   Lịch sử   Địa lí  
 
C. THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT (Thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ thì bỏ qua phần này)
 

13. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ: (Thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện theo quy định hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ để được miễn thi)…….………………………………………………………………………… 
 
14. Đăng ký môn xin bảo lưu (Thí sinh ghi rõ điểm môn xin được bảo lưu vào ô tương ứng):

Toán   Ngữ văn   Lịch sử   Địa lí  
               
Vật lí   Hóa học   Sinh học   Ngoại ngữ  
 
­­­15. Xác định môn dùng để xét công nhận tốt nghiệp: (Thí sinh đánh “X” vào bốn ô tương ứng với môn xin dùng để xét công nhận tốt nghiệp)
Toán   Ngữ văn   Ngoại ngữ   Vật lí   Hóa học   Sinh học   Lịch sử   Địa lí  
 
 
 
D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
(Thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT không cần khai phần này)
 

16. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó  01 ,  02 ,  03 ,  04 , 05 ,  06  ,  07    
sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.
17. Khu vực tuyển sinh: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó:  KV1 , KV2-NT , KV2 , KV3    
Sau đó ghi mã khu vực (1 – KV1, 2 – KV2, 2NT – KV2-NT, 3 – KV3) vào ô trống.
 

18. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)
       
 
19. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:         Đã tốt nghiệp TC   Đã tốt nghiệp CĐ  
 
E. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN
 
 
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

 
 
 

 
Ngày        tháng     năm  20.....
Chữ ký của thí sinh

 

 
SỞ GDĐT HÀ NỘI      MÃ SỞ: 0 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phiếu số 2
(Giao lại cho thí sinh)
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
Số hồ sơ:

 
 
 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI THPT QUỐC GIA
                                                                          
 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

......................................................................................................................................................................Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)  
                                   
 2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh                
    (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)                              Ngày                 Tháng                   Năm
3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):..............................................................................b) Dân tộc (Ghi bằng chữ):.........................................

   4. Giấy chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi chữ số vào một ô)                        
 
5. Hộ khẩu thường trú:                   Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau:
                                           Mã tỉnh (Tp)    Mã huyện (quận)  Mã xã (phường)                      
...........................................................................................................................................................................................................................................   
 
6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường):

     Năm lớp 10......................................................................................................................................................          
 
     Năm lớp 11......................................................................................................................................................          
 
     Năm lớp 12......................................................................................................................................................          
 
             Mã Tỉnh      Mã Trường
7. Điện thoại  ...............................................................  Email: .....................................................................................................................................
 
8. Địa chỉ liên hệ ...............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
 
B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI
 

9. Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT   Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ  
 
10. Dự thi tại cụm:  Tên cụm: ................................................................................................................................       Mã cụm      
 
11. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT:........................................................................................................................ Mã đơn vị ĐKDT          
 
12. Đăng ký thi các môn (Thí sinh đăng ký dự thi môn nào thì đánh dấu “X” vào ô môn thi tương ứng, riêng đối với môn Ngoại ngữ thí sinh điền vào ô trống mã tương ứng với ngôn ngữ lựa chọn, cụ thể như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật).
­­

Toán   Ngữ văn   Ngoại ngữ   Vật lí   Hóa học   Sinh học   Lịch sử   Địa lí  
 
C. THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT (Thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ thì bỏ qua phần này)

 
13. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ: (Thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện theo quy định hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ để được miễn thi)…….………………………………………………………………………… 
 
14. Đăng ký môn xin bảo lưu (Thí sinh ghi rõ điểm môn xin được bảo lưu vào ô tương ứng):

Toán   Ngữ văn   Lịch sử   Địa lí  
               
Vật lí   Hóa học   Sinh học   Ngoại ngữ  
 
­­­15. Xác định môn dùng để xét công nhận tốt nghiệp: (Thí sinh đánh “X” vào bốn ô tương ứng với môn xin dùng để xét công nhận tốt nghiệp)
Toán   Ngữ văn   Ngoại ngữ   Vật lí   Hóa học   Sinh học   Lịch sử   Địa lí  
 
D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
(Thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT không cần khai phần này)
 

16. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó  01 ,  02 ,  03 ,  04 , 05 ,  06  ,  07    
sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.
17. Khu vực tuyển sinh: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó:  KV1 , KV2-NT , KV2 , KV3    
Sau đó ghi mã khu vực (1 – KV1, 2 – KV2, 2NT – KV2-NT, 3 – KV3) vào ô trống.
 
 

18. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)
       
 
19. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:         Đã tốt nghiệp TC   Đã tốt nghiệp CĐ  
 
E. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN
 
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

Ngày        tháng     năm  20.....
NƠI THU HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 
Ngày        tháng     năm  20.....
Chữ ký của thí sinh

Tác giả: Admin
Nguồn: c3thachban.edu.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Baner thời sự