THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN HÂN HOAN ĐÓN CHÀO NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021- 2022

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN HÂN HOAN ĐÓN CHÀO  NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021- 2022
Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2021, thầy và trò trường THPT Thạch Bàn tham dự Lễ Khai giảng toàn Thành phố Hà Nội chào đón năm học mới 2021- 2022.
http://c3thachban.edu.vn