Trường THPT Thạch Bàn tổ chức "Đêm hội Trăng rằm" cho con em cán bộ, giáo viên nhà trường

Trường THPT Thạch Bàn tổ chức "Đêm hội Trăng rằm" cho con em cán bộ, giáo viên nhà trường
Trường THPT Thạch Bàn tổ chức "Đêm hội Trăng rằm" cho con em cán bộ, giáo viên nhà trường