Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại Chi bộ trường THPT Thạch Bàn

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại Chi bộ trường THPT Thạch Bàn
Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại Chi bộ trường THPT Thạch Bàn